Over ons

Het Internationaal Perscentrum (IPC) is een autonome buitendienst van de Algemene Directie Externe Communicatie. Deze dienst is zelf een onderdeel van de federale overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister en valt dus onder de bevoegdheid van de premier.

Het Internationaal Perscentrum is gehuisvest in de gebouwen van het Résidence Palace.

Het Internationaal Perscentrum kwam er na het Copernicusproject van de federale regering, dat de bedoeling had om de overheid slagvaardiger te maken en zo haar dienstverlening aan de burger te verbeteren.

In Brussel zijn er elke dag een groot aantal buitenlandse journalisten aan het werk. Er was dan ook nood aan een ontmoetingsplaats en een volwaardig perscentrum waar nieuws van Europees belang aan de media kan meegedeeld worden.

Daarom besliste de Belgische federale overheid op 20 juli 2000 om een internationaal perscentrum op te bouwen in een gedeelte van het Résidence Palace (gebouw C). Nieuws maken is natuurlijk prettiger in een aangename en aan de job aangepaste omgeving. Vandaar de combinatie van het prachtige historische kader met de hoogtechnologische uitrusting in het gebouw.

Binnen- en buitenlandse perslui vinden er informatie over de activiteiten van de federale regering en over de gemeenschappen en gewesten. Gouvernementele en niet-gouvernementele instellingen, organisaties en ondernemingen kunnen er ook terecht om de media hun projecten voor te stellen.

Een internationaal perscentrum is zijn naam pas waard als overheid en pers er een gelijkwaardige rol in spelen. Naast een deel van de dienst Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister hebben ook verschillende persorganisaties onderdak in het Résidence Palace. Zij krijgen er de kans om zelf allerlei debatten, seminaries en conferenties te organiseren.